Systeembeheer

Door een combinatie van actief onderhoud op afstand en op locatie, advisering en begeleiding kan ABO ICT BV er proactief voor zorgen dat problemen in zowel uw netwerk als in al uw systemen worden voorkomen. We kennen verschillende vormen van systeem onderhoud. Aan de hand van een inventarisatie komen wij met een voorstel op maat voor uw organisatie.

Zo simpel kan het zijn

Wij installeren hard-en software, onderhouden het netwerk, regelen en controleren back-ups en adviseren u over ICT-zaken.

Voordelen van een onderhoudsovereenkomst

1. Met een onderhoudsovereenkomst wordt flexibiliteit geboden in het ICT beheer en onderhoud. U kunt op elk gewenst moment vragen stellen, hulp inroepen of onderhoud laten plegen.
2. Een onderhoudsovereenkomst bied zekerheid. Er zijn geen maandgebonden budgetten of een maximaal aantal uren.
3. U heeft een ongelimiteerde beschikking over onze relevante kennis en ondersteuning bij het beheer en onderhoud van uw automatiseringsomgeving.
4. Ondanks al deze voordelen hebben wij een sterk concurrerende prijsstelling.
5. Wij nemen alle zorgen uithanden. Als u een vraag heeft, probleem ondervindt of hulp nodig heeft zullen wij u met onze expertise bij staan.
6. Gegarandeerd snelle en adequate hulp. Wij zullen u probleem op de snelst mogelijk manier oplossen. Dit doen wij zowel via hulp op afstand als op locatie.

Organisaties maken tegenwoordig veelvuldig gebruik van IT systemen om hun werkzaamheden uit te voeren, waardoor ook de afhankelijkheid van deze systemen groeit, abo-ict biedt op dit gebied een totaaloplossing. Goede prestaties, hoge betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de juiste functionaliteiten zijn dus van essentieel belang voor organisaties. Wanneer er problemen binnen de IT systemen ontstaan en de bovenstaande eisen niet worden bereikt, heeft dit veelal grote, niet ingecalculeerde gevolgen voor de organisatie.

 

Medewerkers zijn niet in staat hun werkzaamheden effectief uit te voeren en het herstellen van de problemen neemt vaak veel tijd in beslag en is tevens erg kostbaar. ABO ICT BV levert daarom netwerkbeheer. Dit netwerkbeheer omvat diverse controle- en onderhoudsmogelijkheden om organisaties te voorzien en blijven te voorzien van IT systemen die hoge prestaties leveren. Een constante controle, een volledige back-up van gegevens en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de IT systemen dragen hier in grote mate aan bij.

Netwerkbeheer

Met vakkundig netwerkbeheer zorgt ABO ICT BV voor het beheer van uw IT-omgeving. Hiermee dragen wij zorg voor de volledige infrastructuur. Denk hierbij aan computers, servers, switches en alles wat er komt kijken bij het verbinden van werkplekken en apparatuur. Wij dragen zorg voor capaciteit, functionaliteit en integriteit van uw infrastructuur.

Pro-actief netwerkbeheer

Het liefst proberen we, zoveel als mogelijk is, vervelende storingen te voorkomen. Een pro-actief netwerkbeheer houdt in, het op afstand monitoren, afwijkingen voortijdig opmerken en hierop anticiperen. Door te zorgen dat uw hard- en software up-to-date is, verzekert u zich van een goede werking en een veilig netwerk.

ABO ICT BV zorgt voor controle van uw complete server omgeving. Bijvoorbeeld error meldingen, diskruimte, geheugen van uw server, services enz.. Indien gewenst kunnen we dat 24/7 monitoren. Beheer op afstand. Een aantal overeengekomen controles en werkzaamheden wordt op afstand uitgevoerd. Dit werkt zeer snel en efficiënt en zorgt voor een betere up-time garantie.

ABO ICT BV brengt overzicht in uw licenties. Waar nodig zorgen wij voor een juiste keuze in het licentie-aanbod.

Licenties

Het in orde houden van uw licentie’s is zeer belangrijk. Dit omdat bij controle van de BSA, dit tot grote boetes zou kunnen leiden. ABO ICT BV inventariseert voor u uw licentie’s en geeft u advies over uw licentie’s.

Op maat

Voor grote ondernemingen kan ABO ICT BV de licenties monitoren en tijdig aangeven waar er eventueel tekorten of overschotten zijn. Ook houd ABO ICT BV u op de hoogte van eventuele nieuwe versies van uw gebruikte software.
Hier kunt u dan tijdig op anticiperen voor upgrade trajecten.

Door de toenemende complexiteit van IT systemen schiet de controle en het onderhoud van deze systemen vaak tekort en zijn alleen experts in staat het onderhoud hieraan uit te voeren. ABO ICT BV biedt daarom haar beheercontracten aan.

Monitoren

– Monitoren van uw serveromgeving.
– Monitoren van uw netwerk.
– Als u dat wenst 24/7.

Back-up controle

– Dagelijkse back-up controle.
– Periodieke recovery controle.

Beveiliging

– Beveiliging op serverniveau.
– Beveiliging op gebruikersniveau.
– Beveiliging door middel van camerasystemen.
– Beveiliging op maat naar uw wensen.

Advies

– Op aanvraag maken we een complete inventarisatie van uw netwerk.
– Op aanvraag maken we een complete beveiliginganalyse.
– Op aanvraag worden uw processen in kaart gebracht.

Webdevelopment

ABO ICT BV zorgt voor uw website. We maken en onderhouden uw webapplicaties en websites.

Werkplekbeheer

Middels het remotebeheer kunnen wij, zonder fysiek op locatie aanwezig te zijn, uw computer overnemen. Zo kunnen we snel inhaken of meekijken in geval van calamiteiten. Ook het preventief onderhoud is hiermee binnen handbereik. Met het werkplekbeheer verzorgen wij uw werkplek en dragen we zorg voor een hoge beschikbaarheid en een veilige werkplek.

Besturingssysteem onafhankelijk

Windows of Apple, wij hebben specialisten voor ieder van deze besturingssystemen. In het bedrijfsleven komt het vaker voor dat de twee besturingssystemen naast elkaar gebruikt worden, dit levert geen belemmering op voor het onderhoud en support.

Wat krijgt u?

Uw pc wordt voorzien van een klein softwarepakket waarmee we deze kunnen bedienen op afstand. Ook krijgt u de cloud virusscanner geinstalleerd.

Ondersteuning

Wilt u professionele ondersteuning en assistentie? Dankzij deze directe manier van ondersteunen voorkomen we al snel “eigen experimenten”.

Het up-to-date houden van uw pc is van groot belang. De “maker” van het besturingssysteem blijft zijn systeem bijwerken en vernieuwen, de veiligheid wordt opgeschroefd, eventuele lekken worden gedicht etc.. Wij zorgen ervoor dat uw pc voorzien wordt van deze updates en fixes.

De cloud-versie van de Symantec virusscanner onder ons beheer voorziet u van de adequate reactie bij een infectie of aanval van buitenaf. Indien deze cloud virusscanner iets verdachts op uw pc ontdekt worden wij hiervan direct op de hoogte gesteld en kunnen we snel schakelen.

Veiligheid via de cloud

Veilig werken op uw computer is een hoeksteen. Medewerkers binnen uw organisatie hebben het internet nodig voor downloads, uploads, emails. Simpelweg: het uitwisselen van informatie. Belangrijke informatie delen moet zo veilig mogelijk gebeuren. Als partner van Symantec bieden wij “cloud hosted” antivirus. Dankzij deze “managed antivirus” monitoren wij de status van uw virusscanner. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt er actie ondernomen om ervoor te zorgen dat u veilig kunt blijven werken.

Symantec Endpoint Protection

Netwerk: Stopt malware middels een protocol bewuste IPS en browser beveiliging.
Bestand: Zoekt, vind en ellimineert malware op het systeem ter beveiliging tegen virussen, wormen, Trojans, spyware, bots en root kits.
Reputatie: Alleen Symantec Insight gebruikt de collectieve kennis van 200+ milioen systemen en meer dan 3.1 miljard bestanden om onbekende en nieuwe malware te blokkeren.
Gedrag: De SONAR monitor herkend bijna 1400 unieke gedragspatronen, hiermee wordt een potentieel gevaarlijk programma uitgeschakeld voordat deze schade kan aanrichten.
Reparatie: Automatische verwijdering van malware en het bieden van krachtige tools zoals Symantec Power Eraser voor het verwijderen van hardnekkige malware.

U wilt een nieuwe applicatie installeren maar dit wil niet direct lukken. Op afstand kunnen wij assistentie bieden bij het installeren van de nieuwe software.

Hulp op afstand

Remote ondersteuning door ABO ICT BV. Klik aan de linker zijde van de website op het rode tabje “ondersteuning”. Er wordt nu een hulpprogramma gedownload (teamviewer client) wat u dient uit te voeren op uw PC. Als u dit heeft gedaan verschijnt er een scherm met uw ID en uw wachtwoord. Dit dient u door te geven aan de support medewerker van ABO ICT BV. Als de sessie wordt beëindigd, wordt ook het zo juist geïnstalleerde programma weer van uw PC verwijderd.

Remote ondersteuning

Voor hulp bij lastig uit te leggen projecten, is het fijn dat er iemand met u mee kan kijken (en denken).

Bel voor remote ondersteuning met de helpdesk

0413-440300

Werkplekbeheer

Middels het remotebeheer kunnen wij, zonder fysiek op locatie aanwezig te zijn, uw computer overnemen. Zo kunnen we snel inhaken of meekijken in geval van calamiteiten. Ook het preventief onderhoud is hiermee binnen handbereik. Met het werkplekbeheer verzorgen wij uw werkplek en dragen we zorg voor een hoge beschikbaarheid en een veilige werkplek.

Besturingssysteem onafhankelijk

Windows of Apple, wij hebben specialisten voor ieder van deze besturingssystemen. In het bedrijfsleven komt het vaker voor dat de twee besturingssystemen naast elkaar gebruikt worden, dit levert geen belemmering op voor het onderhoud en support.

Wat krijgt u?

Uw pc wordt voorzien van een klein softwarepakket waarmee we deze kunnen bedienen op afstand. Ook krijgt u de cloud virusscanner geinstalleerd.

Ondersteuning

Wilt u professionele ondersteuning en assistentie? Dankzij deze directe manier van ondersteunen voorkomen we al snel “eigen experimenten”.

Het up-to-date houden van uw pc is van groot belang. De “maker” van het besturingssysteem blijft zijn systeem bijwerken en vernieuwen, de veiligheid wordt opgeschroefd, eventuele lekken worden gedicht etc.. Wij zorgen ervoor dat uw pc voorzien wordt van deze updates en fixes.

De cloud-versie van de Symantec virusscanner onder ons beheer voorziet u van de adequate reactie bij een infectie of aanval van buitenaf. Indien deze cloud virusscanner iets verdachts op uw pc ontdekt worden wij hiervan direct op de hoogte gesteld en kunnen we snel schakelen.

Veiligheid via de cloud

Veilig werken op uw computer is een hoeksteen. Medewerkers binnen uw organisatie hebben het internet nodig voor downloads, uploads, emails. Simpelweg: het uitwisselen van informatie. Belangrijke informatie delen moet zo veilig mogelijk gebeuren. Als partner van Symantec bieden wij “cloud hosted” antivirus. Dankzij deze “managed antivirus” monitoren wij de status van uw virusscanner. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt er actie ondernomen om ervoor te zorgen dat u veilig kunt blijven werken.

Symantec Endpoint Protection

Netwerk: Stopt malware middels een protocol bewuste IPS en browser beveiliging.
Bestand: Zoekt, vind en ellimineert malware op het systeem ter beveiliging tegen virussen, wormen, Trojans, spyware, bots en root kits.
Reputatie: Alleen Symantec Insight gebruikt de collectieve kennis van 200+ milioen systemen en meer dan 3.1 miljard bestanden om onbekende en nieuwe malware te blokkeren.
Gedrag: De SONAR monitor herkend bijna 1400 unieke gedragspatronen, hiermee wordt een potentieel gevaarlijk programma uitgeschakeld voordat deze schade kan aanrichten.
Reparatie: Automatische verwijdering van malware en het bieden van krachtige tools zoals Symantec Power Eraser voor het verwijderen van hardnekkige malware.

U wilt een nieuwe applicatie installeren maar dit wil niet direct lukken. Op afstand kunnen wij assistentie bieden bij het installeren van de nieuwe software.

Hulp op afstand

Remote ondersteuning door ABO ICT BV. Klik aan de linker zijde van de website op het rode tabje “ondersteuning”. Er wordt nu een hulpprogramma gedownload (teamviewer client) wat u dient uit te voeren op uw PC. Als u dit heeft gedaan verschijnt er een scherm met uw ID en uw wachtwoord. Dit dient u door te geven aan de support medewerker van ABO ICT BV. Als de sessie wordt beëindigd, wordt ook het zo juist geïnstalleerde programma weer van uw PC verwijderd.

Remote ondersteuning

Voor hulp bij lastig uit te leggen projecten, is het fijn dat er iemand met u mee kan kijken (en denken).

Bel voor remote ondersteuning met de helpdesk

0413-440300

Webdevelopment

ABO ICT BV zorgt voor uw website. We maken en onderhouden uw webapplicaties en website. Of het nu gaat om een eenvoudige website of een website met database/webwinkel of doorverwijzingen naar ander sites. Hiermee is het voor u een koud kunstje de wereld te laten zien wie u bent en waar u bedrijf voor staat.

Website

Een website is een verzameling webpagina’s met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video’s, die opgeslagen worden (gehost). De website wordt vervolgens op een of meer webservers gezet en is opvraagbaar via internet.

Webapplicatie

Webapplicatie is de term die gebruikt wordt voor een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd. Een webapplicatie bestaat uit een of meer scripts die gebruik maken van dezelfde brongegevens op een webserver. De brongegevens kunnen bv in een database staan.

Hosting

Webhosting is een dienst van ABO ICT BV, die aan particulieren en bedrijven ruimte bied voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Om snelheid en veiligheid te garanderen en er voor zorg te dragen dat een webpagina of website altijd beschikbaar is, wordt deze opgeslagen in ons datacenter.

Responsive webdesign is een benadering van webdesign waarbij de web developer streeft naar een optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten (van desktop computerschermen tot mobiele telefoons). Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface.

Zoekmachineoptimalisatie (Engels: search engine optimization of SEO) is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) casu quozoekterm(en). Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren.

Leerbedrijf

Zoek je nog naar een stage plaats om je opleiding af te ronden, dan ben je bij ABO ICT B.V. op de juiste plek.

Bij ABO ICT B.V. kun je terecht voor 2 verschillende stages:
– Systeembeheer
– Media – Applicatie ontwikkelaar

Geinteresseerd?

Mail ons je CV en motivatie en dan zullen wij zo snel mogelijk bij je terug komen.

Leerbedrijf

Zoek je nog naar een stage plaats om je opleiding af te ronden, dan ben je bij ABO ICT B.V. op de juiste plek.

Bij ABO ICT B.V. kun je terecht voor 2 verschillende stages:
– Systeembeheer
– Media – Applicatie ontwikkelaar

Geinteresseerd?

Mail ons je CV en motivatie en dan zullen wij zo snel mogelijk bij je terug komen.